Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Zarząd MTBS sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

 

Zarząd MTBS Sp. z o.o. uprzejmie informuję, iż na dzień 19 grudnia 2022 r. planowany jest pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 34 o powierzchni 586 m², położonej przy ulicy Cichej 2 w Międzyzdrojach, obręb 20 miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1W/00002887/0.

Nieruchomość zabudowana dwoma odrębnymi wolnostojącymi obiektami:

I obiekt wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, ilość kondygnacji 2 (w tym poddasze użytkowe), podpiwniczony, o dwuspadowym dachu, o powierzchni użytkowej 108,20 m².

Stan obiektu: obiekt w zadowalającym stanie technicznym.

II obiekt wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, ilość kondygnacji 2, z płaskim dachem, o powierzchni użytkowej 111,90 m ².

Stan obiektu: obiekt w zadowalającym stanie technicznym.

 

Przeznaczenie nieruchomości określono na podstawie decyzji o warunkach zabudowy określającej warunki do zabudowy działki obiektem usługowym. Na powyższej podstawie określono przeznaczenie nieruchomości: tereny inwestycyjne i zurbanizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MTBS Sp. z o.o.  lub telefonicznie pod numerem 605 579 533

 

Ogłoszenie wraz warunkami przystąpienia zostało opublikowane na stronie internetowej https://bip.mtbs.miedzyzdroje.pl/ oraz w siedzibie MTBS Sp. z o.o.