Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo

zapraszamy do wypełnienia ankiety o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa "Partnerstwo Powiatu Kamieńskiego", który obejmuje: gmina miejsko-wiejska Dziwnów, gmina miejsko-wiejska Golczewo, gmina miejsko-wiejska Kamień Pomorski, gmina miejsko-wiejska Międzyzdroje, gmina miejsko-wiejska Wolin, gmina wiejska Świerzno.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do poprawy warunków życia, powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi

 

Link do ankiety https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8ve2vzry

 

Związek Miast Polskich