Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Wyniki głosowania na projekty MBO 2022

Wyniku głosowania Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego:

Zadania inwestycyjne – 3 projekty do realizacji

1. Doposażenie jednostki OSP Międzyzdroje w sprzęt ratowniczo-gaśniczy ( 337 głosów)

2 .Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Morskie Skarby” ul. Myśliwska 13 w Międzyzdrojach (287 głosów)

3. Zakup sprzętu stołowo-kuchennego dla kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy (270 głosów)

Zadania społeczne – 10 projektów do realizacji

1. Uratuj Życie – Pierwsza pomoc z OSP Międzyzdroje (491 głosów)

2. Ebooki i audiobooki w Bibliotece - kontynuacja (441 głosów)

3. Biblioteka dla osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i seniorów – wypożyczalnia czytaków, czytników i książek z dużą czcionką (369 głosów)

4. Święto Pieczonego Ziemniaka w Wapnicy (348 głosów)

5. Doposażenie Przedszkola w pawilony ogrodowe, niezbędne przy organizacji imprez dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem „Pikniku Rodzinnego” (283 głosy)

6. Zuchowe ekologiczne Międzyzdroje: Pszczeli zakątek w owadzim ogródku (261 głosów)

7. „Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne” (254 głosy)

8. Modernizacja sieci internetowej Wi-Fi w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Szafera w Wapnicy (254 głosy)

9. Komiksy do szkolnej biblioteki (169 głosów)

10. „Z Falą na rowery” wycieczki rowerowe z Klubem Sportowym „Fala” Międzyzdroje (166 głosów)

Ankieta dotycząca wyboru jednej z koncepcji zagospodarowania

1. Koncepcja zagospodarowania Placu Miejskiego w Międzyzdrojach – opracowana przez AKO ARCHITEKCI. (534 głosy)

2. Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna zagospodarowania placu przed nowo budowanym ratuszem w Międzyzdrojach – opracowana przez - Bogdanowicz, Chmielewska Architekci. (226 głosów)

3. Koncepcja zagospodarowania placu nowego Centrum Park Kultury Międzyzdroje – opracowana przez - ARCHidea Pracownia Projektowa. (192 głosy)

Zestawienie oddanych głosów na poszczególne projekty

w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

z poszczególnych miejsc, w których były urny do głosowania

Liczba mieszkańców w Gminie Międzyzdroje na dzień 30 listopada 2021 r. – 6 101 osób,

w tym zameldowanych na pobyt stały – 5 899 osób, na pobyt czasowy – 202 osób

  SP1  SP2 PM MDK MBP UM Razem głosów
Ilość oddanych
kart do głosowania        

178

197

213

94

399

300

1 381

Głosów ważnych

170

196

213

93

390

294

1 356

Głosów nieważnych      

7

0

0

0

8

6

21

Karty puste - niewypełnione

1

1

0

1

1

0

4

Ilość głosów oddanych na zadania inwestycyjne – 3 projekty do realizacji

Lp.

Nazwa projektu

SP 1

SP 2

PM

MDK

MBP

UM

Razem

głosów

1

Doposażenie Hali Sportowej im. A.Grubby w lustra ścienne

18

2

6

7

76

9

118

2

Zakup sprzętu stołowo kuchennego dla kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy

5

185

3

0

67

10

270

3

Oświetlenie cmentarza w Lubinie

0

1

0

1

59

2

63

4

Doposażenie jednostki OSP Międzyzdroje w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

36

0

21

8

73

199

337

5

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Morskie Skarby” ul. Myśliwska 13 w Międzyzdrojach

16

0

181

15

50

25

287

6

Szkolna Aula – Magia Teatru

81

2

2

35

20

10

150

7

Zestaw nagłośnienia służący do organizacji koncertów w plenerze w ramach Wakacyjnej Strefy Kultury

2

0

0

19

13

1

35

8

Rewitalizacja skweru z ekostudnią w Wicku

3

0

0

7

27

35

72

Ilość głosów oddanych na zadania społeczne – 10 projektów do realizacji

Lp.

Nazwa projektu

SP 1

SP 2

PM

MDK

MBP

UM

Razem

1

Ebooki i audiobooki w Bibliotece - kontynuacja

19

31

321

30

28

12

441

2

Święto Pieczonego Ziemniaka w Wapnicy

1

96

215

9

23

4

348

3

Biblioteka dla osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i seniorów – wypożyczalnia czytaków, czytników i książek z dużą czcionką

16

16

267

34

29

8

369

4

„Z Falą na rowery” wycieczki rowerowe z Klubem Sportowym „Fala” Międzyzdroje

24

24

31

9

67

11

166

5

Uratuj Życie – Pierwsza pomoc z OSP Międzyzdroje

67

32

68

77

231

16

491

6

Modernizacja sieci internetowej Wi-Fi w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Szafera w Wapnicy

10

180

12

26

21

5

254

7

Komiksy do szkolnej biblioteki

10

106

30

5

16

2

169

8

Przystanek: Książki

5

36

27

6

9

3

86

9

„Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne”

73

21

23

39

61

37

254

10

„Mikołajki Lekkoatletyczne”

61

8

14

9

21

21

134

11

Międzyzdrojskie Neptunalia 2022

7

0

30

19

12

65

133

12

FUNIŃO piłkarska gra  z testami sprawnościowymi z Akademią Piłkarską RCR Międzyzdroje

47

0

7

6

50

9

119

13

Doposażenie Przedszkola w pawilony ogrodowe, niezbędne przy organizacji imprez dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem „Pikniku Rodzinnego”

21

2

24

160

40

36

283

14

Zuchowe ekologiczne Międzyzdroje: Pszczeli zakątek w owadzim ogródku

37

14

70

63

63

14

261


Film