Międzyzdroje
Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Warsztaty z Kołem Gospodyń Wiejskich "Wiklina" w Wapnicy

Koło Gospodyń Wiejskich zaprasza na warsztaty do Świetlicy Wiejskiej "Wiklina" w Wapnicy.