Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Trening syren alarmowych na obszarze gminy Międzyzdroje

Zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego ( pismo ZNAK: BZK- 2.642.1.2022.JM  z dnia 7 lipca 2022 roku) w  dniu  1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony trening  syren  alarmowych zainstalowanych w  Międzyzdrojach oraz sołectwach Lubin i Wapnica  na okres 1 minuty. Sygnał akustyczny syren będzie ciągły.

Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu upamiętnienie uczestników i ofiar Powstania Warszawskiego w 78 rocznicę jego wybuchu.