Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Święto organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego – 24 września 2023 r.

Zapraszamy na wyjątkową imprezę „Święto organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego”, która odbędzie się 24 września 2023r. o godz. 14.00 na Wolińskich Błoniach. Wydarzenie będzie okazją dla stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich i fundacji, żeby zaprezentować mieszkańcom swoje osiągnięcia oraz ofertę, również ofertę kulinarną. Zaplanowano stoiska dla KGW oraz pozostałych organizacji pozarządowych z obszaru Powiatu Kamieńskiego. Stowarzyszenia zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu zapraszamy do kontaktu: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju” Dworek Woliński ul. Zamkowa 24, Wolin tel. 603 614 261 koordynator@partnerstwowrozwoju.pl Wydarzenie zakończy koncert znanego artysty – Antka Smykiewicza!