Międzyzdroje
Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Strefa Płatnego Parkowania

Podstawa prawna

Podstawę prawną funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania od 4 maja 2021r. stanowi uchwała nr XXXII/395/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. 

Opłaty za parkowanie w SPPw Międzyzdrojach pobiera się w dwóch podstrefach:

(P I ) pierwsza podstrefa obowiązuje od 01 maja do 30 września w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 22:00 oraz  01 października do 30 kwietnia w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 18:00

(P II) druga  podstrefa obowiązuje  od 01 maja do 30 września w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 22:00.

Parkujący w obszarze strefy płatnego parkowania obowiązani są do uiszczenia

OPŁATY ZA PARKOWANIE STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (P I) OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:

 1. Turystyczna,
 2. Promenada Gwiazd,
 3. Ludowa,
 4. Tysiąclecia Państwa Polskiego,
 5. Morska,
 6. Bohaterów Warszawy,
 7. Mikołaja Kopernika,
 8. Gryfa Pomorskiego (od ulicy Niepodległości do ulicy Nowomyśliwskiej),
 9. Nowomyśliwska (od ulicy Gryfa Pomorskiego do ulicy Komunalnej),
 10. Wesoła,
 11. Bez Nazwy,
 12. Zdrojowa,
 13. Adama Mickiewicza,
 14. Jana Pawła II,
 15. Kościuszki.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (P II)  OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:

 1. Ignacego Krasickiego,
 2. Książąt Pomorskich,
 3. Gryfa Pomorskiego (od ulicy Nowomyśliwskiej do końca),
 4. Sportowa,
 5. Nowomyśliwska (od ulicy Komunalnej do Bałtyckiej)
 6. Polna
 7. Cypriana Kamila Norwida

Opłaty za parkowanie w SPP: 

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Pierwszej Podstrefie Płatnego Parkowania (P I):

 1. w okresie od 1 października do 30 kwietnia w następującej wysokości:
  1. za pierwsze pół godziny parkowania 1,50 zł
  2. za pierwszą godzinę parkowania 3,00 zł
  3. za drugą godzinę parkowania 3,50 zł
  4. za trzecią godzinę parkowania 4,20 zł
  5. za czwartą i każdą następną godzinę parkowania 3,00 zł
  6. za 24 godziny parkowania 30,00 zł
 2. w okresie od 1 maja do 30 września w następującej wysokości:
  1. za pierwsze pół godziny parkowania 2,00 zł
  2. za pierwszą godzinę parkowania 4,00 zł
  3. za drugą godzinę parkowania 4,80 zł
  4. za trzecią godzinę parkowania 5,70 zł
  5. za czwartą i każdą następną godzinę parkowania 4,00 zł
  6. za 24 godziny parkowania 45,00 zł
 3. opłata abonamentowa (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia) dla Mieszkańca Pierwszej Podstrefy Płatnego Parkowania (P I) 250,00 zł Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Drugiej Podstrefie Płatnego Parkowania (P II) od 1 maja do 30 września w następującej wysokości:
  1. za pierwsze pół godziny parkowania 2,00 zł
  2. za pierwszą godzinę parkowania 4,00 zł
  3. za drugą godzinę parkowania 4,80 zł
  4. za trzecią godzinę parkowania 5,70 zł
  5. za czwartą i każdą następną godzinę parkowania 4,00 zł
  6. za 24 godziny parkowania 45,00 zł
  7. opłata abonamentowa (za okres od 1 maja do 30 września) dla osoby rozliczającej podatek dochodowy lub posiadających kartę mieszkańca. 250,00 zł

WAŻNE!!!
Kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić bilet parkingowy za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w  sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.

Kierujący pojazdem posiadający elektroniczną kartę parkingową, kartę mieszkańca obowiązany jest do wydruku biletu parkingowego z parkomatu i umieszczeniu go za przednią szybą pojazdu widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.

Elektroniczna karta parkingowa upoważnia do nieodpłatnego parkowania w SPP przez trzy godziny dziennie. Każda kolejna godzina podlega opłacie. Kierujący pojazdem posiadający kartę dla osób niepełnosprawnych wydaną przez starostę na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, która upoważnia do bezpłatnego postoju w strefie SPP, obowiązany jest do umieszczenia jej za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i  umożliwiający jej odczytanie.

Nieopłacenie postoju

W przypadku nieopłacenia postoju lub postoju ponad opłacony czas w SPP, kierujący pojazdem obowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej: W okresie od 01 maja do 30 września:

 • 90,00 zł w przypadku jej uiszczenia w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia - wezwania,
 • 280,00 zł w przypadku uiszczenia jej po terminie wskazanym powyżej, W okresie od 01 października do 30 kwietnia:
  • 70,00 zł w przypadku jej uiszczenia w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia - wezwania,
  • 180,00 zł w przypadku uiszczenia jej po terminie wskazanym powyżej. Opłatę dodatkową uiszcza się  w kasie Zakładu Ochrony Środowiska w godz. od 08:00 – 13:30 lub na wskazany w zawiadomieniu - wezwaniu rachunek bankowy Gminy Międzyzdroje, liczy się dzień jej wpływu na rachunek bankowy.

Anulowanie opłaty dodatkowej

Wprzypadku opłacenia postoju i nie umieszczeniu biletu parkingowego lub karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych za przednią szybą pojazdu istnieje możliwość anulowania opłaty dodatkowej po przedstawieniu wymaganych dokumentów w BSPP – opłaconego biletu parkingowego, wezwania do zapłaty oraz wniosku o  anulowanie opłaty dodatkowej dostępnego w BSPP.

Kontrola poboru opłat

Upoważnieni pracownicy BSPP, legitymujący się identyfikatorem, mają prawo do kontroli uiszczania opłat, a także wystawienia wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej – za nieopłacony postój lub postój ponad opłacony czas.  

ZOŚ

In einer kostenpflichtigen Parkzone in Międzyzdroje werden die Parkgebühren vom 1. Mai bis zum 30. September an Werktagen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 22:00 Uhr erhoben.

An Sonn- und Feiertagen werden keine Parkgebühren erhoben.

Die kostenpflichtigen Parkzonen befinden sich in folgenden Straßen:

Kostenpflichtige Parkzonen (P I) umfasst die folgenden Straßen:

 1. Turystyczna,
 2. Promenada Gwiazd,
 3. Ludowa,
 4. Tysiąclecia Państwa Polskiego,
 5. Morska,
 6. Bohaterów Warszawy,
 7. Mikołaja Kopernika,
 8. Gryfa Pomorskiego (od ulicy Niepodległości do ulicy Nowomyśliwskiej),
 9. Nowomyśliwska (od ulicy Gryfa Pomorskiego do ulicy Komunalnej),
 10. Wesoła,
 11. Bez Nazwy,
 12. Zdrojowa,
 13. Adama Mickiewicza,
 14. Jana Pawła II,
 15. Kościuszki.

Kostenpflichtige Parkzonen (P II) umfasst die folgenden Straßen:

 1. Ignacego Krasickiego,
 2. Książąt Pomorskich,
 3. Gryfa Pomorskiego (od ulicy Nowomyśliwskiej do końca),
 4. Sportowa,
 5. Nowomyśliwska (od ulicy Komunalnej do Bałtyckiej)
 6. Polna
 7. Cypriana Kamila Norwida

Wenn Sie innerhalb einer kostenpflichtigen Parkzone parken, müssen Sie eine Parkgebühr bezahlen.

Die Parkscheine können wie folgt gekauft werden:

 • per Parkautomat (Bargeld; nur Münzen)
 • über mobile Anwendungen:

Bei Nichtbezahlung für das Parken oder beim Parken über die bezahlte Parkzeit hinaus hat der Fahrer eine Zusatzgebühr in Höhe von 90,00 PLN (fünfzig PLN) innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum der Ausstellung der Zahlungsaufforderung zu zahlen. Die Gebühren können an der Kasse des Verwaltungsbüros für die kostenpflichtigen Parkzonen (Barzahlung in PLN) oder auf das in der Zahlungsaufforderung angegebenen Bankkonto der Gemeinde Międzyzdroje gezahlt werden.

KONTROLLE DER ENTRICHTUNG DER PARKGEBÜHREN

Zur Kontrolle der Entrichtung der Parkgebühren in den kostenpflichtigen Parkzonen, zur Ausstellung von Zahlungsaufforderungen und zur Erstellung von Fotodokumentationen über das unbezahlte Parken oder das Parken über die bezahlte Parkzeit hinaus sind nur Kontrolleure der kostenpflichtigen Parkzonen in Dienstkleidung mit einem sichtbaren Namensschild berechtigt. Die Kontrolleure erheben keine Gebühren.

ACHTUNG!!!

Der Fahrer ist verpflichtet, seinen Parkschein, seinen abonnierten Parkausweis oder seinen Sonderparkausweis hinter der Windschutzscheibe des Fahrzeugs, und - wenn das Fahrzeug keine Windschutzscheibe hat - an einer sichtbaren Stelle im vorderen Teil des Fahrzeugs so zu platzieren, dass dieser keine Zweifel weckt und abgelesen werden kann.

Der Fahrer, über einen elektronischen Parkausweis verfügt, ist verpflichtet, den Parkschein per Parkautomat ausdrucken zu lassen und hinter der Windschutzscheibe des Fahrzeugs, und - wenn das Fahrzeug keine Windschutzscheibe hat - an einer sichtbaren Stelle im vorderen Teil des Fahrzeugs so zu platzieren, dass dieser keine Zweifel weckt und abgelesen werden kann.

Der Fahrer, der über einen Parkausweis (für Behinderte) verfügt, der nach gesonderten Vorschriften ausgestellt wurde, ist verpflichtet, diesen hinter der Windschutzscheibe des Fahrzeugs, und - wenn das Fahrzeug keine Windschutzscheibe hat - an einer sichtbaren Stelle im vorderen Teil des Fahrzeugs so zu platzieren, dass die Sicherheitsmerkmale des Parkausweises sichtbar sind und dass seine Nummer und sein Gültigkeitsdatum abgelesen werden können.

 

Verwaltungsbüro für die kostenpflichtigen Parkzonen (BOSPP)

Zakład Ochrony Środowiska (dt. Institut für Umweltschutz), ul. Nowomyśliwska 86,

72-500 Międzyzdroje, 1. Stock Raum Nr. 4

Öffnungszeiten des Verwaltungsbüros für die kostenpflichtigen Parkzonen:

vom 18. April bis zum 15. Oktober:

Montag - Freitag von 8:00 bis 15:00 Uhr

Kontaktdaten:

Tel. 91-328-08-73

spp@zosmiedzyzdroje.pl www.zosmiedzyzdroje.pl