Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Przypominamy o konsultacjach nowego statutu Lubina

Zarządzeniem Nr 260/SEK/2021 z 19 października 2021 r. burmistrz Mateusz Bobek skierował projekt nowego statutu sołectwa Lubin do konsultacji mieszkańców sołectwa. Projekt jest oparty na statutach sołectw Wapnicy i Wicka, które były wcześniej konsultowane w tamtych sołeckich wspólnotach. Projekt statutu był również omawiany i konsultowany na Zebraniu Wiejskim pod koniec września tego roku.

Przedkładany do konsultacji projekt statutu dostosowuje jego dotychczasowe uregulowania do praktyki, szczególnie w zakresie procedury wyborczej sołtysa i rady sołeckiej. W uzgodnieniu z sołtysem, na zebraniu wiejskim ustalono, że konsultacje dodatkowo zostaną przeprowadzone w formie ankiety rozpowszechnionej wśród mieszkańców w terminie od 28.10.2021 r. do 10.11.2021 r.

Z treścią statutu można się zapoznać na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w zakładce Zarządzenia Burmistrza/2021, jako załącznik do Zarządzenia Nr 260/SEK/2021r. z 19 października 2021 r., lub bezpośrednio kontaktując się z sołtysem Danielem Strużyną. Podobnie jeśli chodzi o ankiety, przy czym bardzo zachęcamy do wykorzystania formularzy ankiet zamieszczonych w tym Informatorze. Wypełnione, anonimowe ankiety prosimy wrzucić do specjalnie zamontowanych i oznakowanych na czas konsultacji skrzynkach, które zamontowane zostaną na ogrodzeniu siłowni plenerowej i przy przystanku autobusowym w Lubinie. W razie potrzeby, zawsze możliwy jest kontakt telefoniczny z sekretarzem Adamem Szczodrym (tel. 601-702-593) lub sołtysem Danielem Strużyną (tel.502-867-343).

Zachęcam wszystkich uprawnionych Mieszkańców Lubina do aktywnego udział w procedurze konsultacyjnej i wypełnienia ankiet konsultacyjnych.

Treść zarządzenia dostępna pod adresem https://bip.miedzyzdroje.pl/artykul/zarzadzenie-nr-260-sek-2021-burmistrza-miedzyzdrojow-z-dnia-19-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-pr

 

Adam Szczodry

Sekretarz Gminy