Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Przekazanie nowego wozu strażackiego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzdrojach

W dniu 3 grudnia 2021r. w naszej jednostce OSP nastąpiło oficjalne przekazanie pojazdu ratowniczo - gaśniczego GBA 3/16 na podwoziu Renault D15 4x4.

Samochód znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w naszej gminie.

Koszt zakupu wozu bojowego to 824,349 zł

W tym :

299 tyś zł dotacja z WFOŚiGW Szczecin

261 tyś zł wsparcie z MSWiA

264,349 zł środki własne gminy

Plus wkład własny OSP Międzyzdroje

Dziękujemy bardzo wszystkim którzy nas wspierali.

Bogu na chwałę ludziom na Ratunek

Fot. Tomasz Krawczyk

Fot. Tomasz Rychłowski