Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Protokół z posiedzenia komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn. „Moje Międzyzdroje” – promującego Miasto i Gminę Międzyzdroje.

Międzyzdroje 12.10.2021r

W dniu 11 października 2021r. komisja powołana Zarządzeniem nr 246/POK/2021 Burmistrza Międzyzdrojów  z dnia 8 października w składzie:

 1. Beata Kiryluk– Przewodniczący komisji
 2. Jadwiga Bober – Członek komisji
 3. Andrzej Ryfczyński – Członek komisji
 4. Iwona Czyż – Członek komisji
 5. Andżelika Gałecka – Członek komisji 
 6. Artur Duszyński  - Członek komisji
 7. Tomasz Rychłowski – Członek komisji
 8. Anetta Czyżak – Członek komisji

zgodnie z regulaminem ogłoszonego konkursu  dokonała oceny nadesłanych prac oraz rozstrzygnięcia konkursu poprzez  wybór 12 zdjęć konkursowych.   

Po dokonanej analizie Komisja stwierdziła:

 1. Łączna liczba uczestników, którzy wzięli udział w konkursie to 26 osób, w tym wszystkie osoby przesłały prace konkursowe w formie elektronicznej na wskazany w regulaminie adres e-mailowy lub poprzez stronę internetową www.miedzyzdroje.pl/konkurs.
 2. Łącznie na konkurs wpłynęło 217 zdjęć w kategoriach: przyroda, architektura i zabytki, aktywne życie, z lotu ptaka. 
 3. Do oceny prac komisji zostały przedstawione fotografie następujących uczestników konkursu:
 • Anna Kowalska – 12 fotografii
 • Marzena Pawełczak – 11 fotografii
 • Krzysztof Szlaski – 12 fotografii
 • Eliza Pawłowska – 12 fotografii
 • Mariola Śnieżek – 12 fotografii
 • Halina Boniszewska – 12 fotografii
 • Gabriela Sitnik – Schmach – 12 fotografii
 • Edyta Szymczak –12 fotografii
 • Agnieszka Mrozowicz – 12 fotografii
 • Anna Byttner – 7 fotografii
 • Katarzyna Auguścik – 9 fotografii
 • Marta Kondraciuk – 12 fotografii
 • Bartosz Kasperkowicz – 12 fotografii
 • Magdalena Więcław – 3 fotografie
 • Yvonne Pyka – 9 fotografii
 • Weronika Gorzawska – 3 fotografie
 • Agnieszka Drewnowska – 10 fotografii
 • Wojciech Mickiewicz – 1 fotografia
 • Katarzyna Kokosza – 4 fotografie
 • Aldona Szymańska – 9 fotografii
 • Elżbieta Dymart – 12 fotografii
 • Sylwia Kucęba – 5 fotografii
 • Ewelina Kwiecień – Bubin – 4 fotografie
 • Ewa Janiak – 4 fotografie
 • Ewa Jaroszyńska – 2 fotografie
 • Adam Banasiak – 4 fotografie

 

 1. Przy ocenie zdjęć komisja wzięła pod uwagę §6.2 regulaminu konkursu, iż ” wszystkie fotografie muszą zawierać w tle charakterystyczne elementy dla Międzyzdrojów”. Na tej podstawie komisja odrzuciła prace nie zwierające charakterystycznych dla Międzyzdrojów elementów. 
 2. Komisja podzieliła zdjęcia wg ustalonych w §6.1 regulaminu kategorii, po czym stwierdziła, iż w kategorii §6.1d tj. z lotu ptaka, na konkurs wpłynęły tylko 3 prace, natomiast najwięcej prac wpłynęło w kategorii §6.1a przyroda – 120 fotografii. Biorąc pod uwagę ilość zdjęć w poszczególnych  kategoriach Komisja ustaliła, iż przyzna tylko jedną nagrodę w kategorii z lotu ptaka i 2 dwie dodatkowe nagrody w kategorii przyroda.  
 3. Biorąc pod uwagę §6  regulaminu konkursu, komisja wybrała 12 najlepszych prac w kategoriach : przyroda, architektura i zabytki aktywne życie, z lotu ptaka.
 4. Laureatami konkursu fotograficznego pn. „Moje Międzyzdroje” zostali:

 

 1. KATEGORIA PRZYRODA:
 • I miejsce – Katarzyna Auguścik – Zdjęcie wykonane w Lubinie

 • II miejsce – Gabriela Sitnik – Schmach – Kry na plaży

 • II miejsce – Ewelina Kwiecień – Bubin – Plaża

 • III miejsce – Gabriela Sitnik – Schmach – Szlak na Kawczą Górę

 • III miejsce - Gabriela Sitnik – Schmach – Jesień w Parku Chopina

 • Wyróżnienie indywidualne członka komisji – fotografa Andrzeja Ryfczyńskiego przyznano Ewelinie Kwiecień – Bubin za zdjęcie Plaża Woliński Park Narodowy

 1. KATEGORIA ARCHITEKTURA I ZABYTKI:
 • I miejsce – Anna Kowalska – Uliczki z duszą

 • II miejsce – Edyta Szymczak – W parku Chopina

 • III miejsce – Krzysztof Szlaski – Zima przy molo

 1. KATEGORIA AKTYWNE ŻYCIE
 • I miejsce – Agnieszka Mrozowicz – Na ścieżce rowerowej

 • II miejsce – Eliza Pawłowska – Szpagaty i inne wyczyny Agatki

 • III miejsce – Krzysztof Szlaski – Na ryby

 1. KATEGORIA Z LOTU PTAKA
 • I miejsce – Edyta Szymczak – Międzyzdroje z lotu ptaka

 1. Komisja zobowiązała członków komisji w osobach Anetty Czyżak oraz Tomasza Rychłowskiego do ogłoszenia wyników konkursu do dnia 12 października 2021r. ,zgodnie z regulaminem na stronie internetowej www.miedzyzdroje.pl, oraz do poinformowania laureatów o wygranych i przesłania laureatom nagród .

Na tym protokół zakończono.