Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Projekt EKOatleci

Zakończyła się realizacja projektu EKOatleci, który był realizowany od połowy września do końca października w naszej Gminie, a przede wszystkim na terenach Wolińskiego Parku Narodowego.

Projekt był koordynowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i promował aktywne spędzanie czasu z rodziną.

W ramach projektu EKOatleci dzieci wraz rodzicami mieli okazję uczestniczyć w cyklu zajęć sportowych na terenie 23 Parków Narodowych, prowadzonych przez trenerów zrzeszonych w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Zajęcia te były uzupełnione o część edukacyjną prowadzoną przez pracowników Parków Narodowych. Celem tych zajęć było zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników, w tym o wpływie zachodzących zmian klimatu na rodzime ekosystemy przyrodnicze, a także o roli indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu. Składamy podziękowania dla pracowników Wolińskiego Parku Narodowego za zaangażowanie w projekt.

Rafał Błocian

AL Międzyzdroje