wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO – HISTORYCZNA BIAŁA GÓRA - umożliwia zapoznanie się z zabytkami polskiej architektury militarnej.

Wysoki klif był idealnym miejscem dla takich obiektów. Obiekty militarne powstały w latach 30-tych XX wieku dla Szkoły Artylerii Pokładowej Marynarki Wojennej III Rzeszy.

Po II wojnie światowej w tym miejscu wybudowano 4 stanowiska armat 130mm, schron dalmierza i 2 wieże kierowania ogniem. Na 1300 m szlaku można zapoznać się z niektórymi obiektami, część z nich została zamknięta dla zwiedzających, aby stworzyć w nich warunki dla zimowania nietoperzy.

Dojście do ścieżki czarnym szlakiem łącznikowym od schodów na Kawczą Górę, lub od parkingu Kwasowo, poboczem drogi 102.

Kawcza Góra