wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

SZLAK ŚW. JAKUBA – szlak wytyczony został przez teren gminy, Woliński Park Narodowy, tereny Nadleśnictwa Międzyzdroje.

Do naszej gminy szlak prowadzi z Wolina przez Płocin, Karnocice, Lubin, Wicko, Zalesie i liczy 24,5 km. Natomiast kolejny etap ma swój początek przy węźle szlaków przy siedzibie WPN przy ul. Niepodległości 3.

Oznakowania szlaku  - żółte muszle prowadzą turystę ul. Gryfa Pomorskiego i dalej przez malowniczy leśny szlak R-10 w kierunku Lubiewa przez Przytór, Ognicę, Warszów, do przeprawy promowej w Świnoujściu i liczy 20,5km.

Województwo Zachodniopomorskie w ramach projektu wytyczyło ok. 630 km szlaku. Fakt, że nasz Region znalazł się na tym jednym z najważniejszych szlaków kulturowych Europy to zaszczyt i duża szansa na promocję.

Województwo Zachodniopomorskie jest jednym z 9 partnerów w projekcie RECReate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba, realizowanego w latach 2011-2013 z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk.

Celem projektu jest reaktywacja historycznych traktów wpisujących się w struktury szlaku, który ze względu na ogromną wartość dla rozwoju i kultury Starego Kontynentu został w 1987 r. uznany przez Radę Europy jako Europejski Szlak Kulturowy. Od tego czasu w całej Europie trwają intensywne prace związane z jego odtwarzaniem.

Szlaki Jakubowe to istniejąca od ponad tysiąca lat i największa europejska sieć szlaków, które w średniowieczu pokrywały prawie całą Europę prowadząc do najdalej na zachód wysuniętego zakątka Europy - Santiago de Compostela w Hiszpanii.

W mieście tym znajduje się katedra, miejsce spoczynku św. Jakuba Większego zwanego też Starszym, pierwszego z 12 apostołów, który zginął śmiercią męczeńską. Kult św. Jakuba trwa od wieków, w Kościele Zachodu Jakub Starszy jest patronem Hiszpanii, Portugalii oraz opiekunem pielgrzymów.

W odróżnieniu od znanych w Polsce pielgrzymek pieszych (do Częstochowy czy Kalwarii Zebrzydowskiej), Droga św. Jakuba przeznaczona jest dla pątników indywidualnych lub małych grup, bez względu na wyznanie i narodowość, chcących doświadczyć w drodze ciszy i duchowej przemiany.

Szlak jednak, aby spełniał swoją rolę musi być w czytelny dla turysty sposób oznakowany i powinien zachować ciągłość. Szlak daje dużą możliwość aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców, którzy mogą stać się usługodawcami dla przemierzających szlak turystów.

Podczas wytyczania szlaku, w zakresie nieodpłatnego udostępnienia dróg i infrastruktury w celu umieszczenia oznakowania współpracowały ze sobą  gminy, powiaty, nadleśnictwa, Woliński Park Narodowy i wiele innych podmiotów.

Szlak ma charakter niekomercyjny - jest to ogólnodostępny szlak turystyczny. Z uwagi na to, że w całej Europie funkcjonuje on przede wszystkim jako szlak pieszy, z możliwością pokonywania na rowerze, został on wytyczony głównie w oparciu o drogi gminne i trakty leśne.

Sposób oznakowania szlaku to głównie znaki – żółte muszle malowane na drzewach oraz tabliczki montowane na słupach.  Koszty oznakowania w całości pokrywa Województwo Zachodniopomorskie. Działania przy wytyczaniu szlaku na terenie Województwa Zachodniopomorskiego zakończyła konferencja, która odbyła się 3 grudnia 2013 roku w Szczecinie.

Na spotkaniu podsumowano kilkuletnie prace przy szlaku, przedstawiono przewodnik oraz mapę,  które  w najbliższym czasie otrzymają punkty informacji turystycznej i turyści. Przedstawiciele gmin naszego województwa podpisali na konferencji list intencyjny w sprawie wspólnego promowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami  o przebiegu szlaku na terenie gminy Międzyzdroje oraz całego województwa zachodniopomorskiego zapraszamy na stronę: www.re-create.pl lub www.pomorskadrogaswjakuba.pl