Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż obejmującą dwie nieruchomości

  1. stanowiącej działkę nr 83/14 o powierzchni 1662 m², obręb 19 miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy  w Świnoujściu  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  prowadzi  księgę  wieczystą  numer  SZ1W/00019594/1 oraz 
  2. stanowiącej  działkę  nr  21/20,  obręb  16 miasta  Międzyzdroje,  o powierzchni  17 m²,  dla  której  Sąd Rejonowy  w Świnoujściu  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  prowadzi  księgę  wieczystą  numer SZ1W/00023480/0

Więcej informacji dostępnych pod adresem https://bip.miedzyzdroje.pl/artykul/zarzadzenie-nr-233-gn-2021-burmistrza-miedzyzdrojow-z-dnia-22-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-oglosze