Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Ogłoszenie o zebraniu sołeckim sołectwa Lubin w dniu 29.09.2021 r. o godzinie 18:00

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa

Uprzejmie informuję i zapraszam na Zebranie Wiejskie Sołectwa Lubin, które odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. o godz. 18.00 w świetlicy „Wiklina” w Wapnicy.

 

Porządek Obrad :

  1. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
  2. Plan budżetu na 2022 rok (dyskusja i przyjęcie uchwały)
  3. Dyskusja na temat zmiany Statutu Sołectwa Lubin
  4. Sprawy bieżące
  5. Wolne wnioski

 

Bardzo proszę o niezawodne przybycie, ponieważ udział w spotkaniu potwierdził Pan Burmistrz Mateusz Bobek i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Węglorz.   

 

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                        Sołtys Lubina

                                                                                                        Daniel Strużyna

 

Ogłoszenie dostępne pod adresem https://bip.miedzyzdroje.pl/artykul/ogloszenie-o-zebraniu-soleckim-w-dniu-29-09-2021-r-o-godzinie-18-00