Międzyzdroje
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Miejska Strefa Aktywności Sportowej

godz. 09:00 – 11:00, i 17:00 – 19:00 - zajęcia sportowo - rekreacyjne, plaża przy wejściu B, na lewo w kierunku zachodnim