wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje

tel. +48 91 32 75 631
fax. +48 91 32 75 630

e-mail: um@miedzyzdroje.pl

Numer

pokoju

Referat, Stanowisko

Numer telefonu

 

PARTER

 

1

Kasa

91-3275641

2

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (decyzje środowiskowe, decyzje na wycinkę drzew)

91-3275656

3

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (Gospodarka Odpadami)

91-3275657

4

Sala konferencyjna, Sala ślubów

 

5

Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik USC

91-3275658

5

Informatyk

91-3275658

5

Kadry

91-3275663

6

Ewidencja ludności

91-3275633

6

Dowody osobiste

91-3275633

7

Oświata i zdrowie

91-3275636

7

Sprawy społeczne, kultura fizyczna

91-3275668

8

Planowanie Przestrzenne

91-3275651

9

Działalność Gospodarcza (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

91-3275653

9

Biuro Obsługi Interesanta

91-3275653

 

PIĘTRO

 

10

Sekretariat Burmistrza, Sekretariat Zastępcy Burmistrza

91-3275631

11

Sekretarz Gminy

91-3275645

12

Skarbnik Gminy

91-3275635

12A

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

91-3275635

91-3275642

13

Działalność Gospodarcza

91-3275634

14

Rada Miejska - Biuro Rady Miejskiej

91-3275647

15

Rzecznik Prasowy

91-3275659

16

Referat Organizacyjno-Administracyjny – Kierownik Referatu

(Archiwum Zakładowe, administracja)

91-3275649

16

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

91-3275649

17

Referat Infrastruktury (Inwestycje)

91-3275652

17

Referat Infrastruktury (Drogownictwo, Zamówienia Publiczne)

91-3275646

18

Referat Infrastruktury (Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo, Użytkowanie wieczyste, dzierżawy)

91-3275632

18

Referat Infrastruktury (Sprzedaż Nieruchomości, Gospodarka Mieszkaniowa)

91-3275666

19

Zarządzanie Kryzysowe

91-3275637

20

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej (wejście od tyłu budynku)

91-3275640

ul. Książąt Pom. 8

Promocja, kultura i turystyka

91-3275654