wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje

tel. +48 91 32 75 631
fax. +48 91 32 75 630

e-mail: um@miedzyzdroje.pl

Numer pokoju Referat, Stanowisko Numer telefonu
  PARTER  
1 Kasa 91-3275641
2 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Kierownik Referatu 91-3275656
3 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Gospodarka Odpadami 91-3275657
4 Sala konferencyjna, Sala ślubów  
5 Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik USC 91-3275658
5 Informatyk 91-3275658
5 Kadry 91-3275663
6 Ewidencja ludności 91-3275633
7 Oświata i zdrowie 91-3275636
7 Sprawy społeczne, kultura fizyczna 91-3275668
8 Planowanie Przestrzenne 91-3275651
     
9 Archiwum Zakładowe, Administracja 91-3275653
9 Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 91-3275653
  PIĘTRO  
10 Sekretariat Burmistrza, Sekretariat Zastępcy Burmistrza 91-3275631
10 Sekretariat - Biuro Podawcze 91-3275631
11 Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych 91-3275645
12 Skarbnik Gminy 91-3275635
12 Referat Budżetu i Finansów Kierownik Referatu Budżetu i Finansów 91-3275635 91-3275642
13 Działalność Gospodarcza 91-3275634
14 Rada Miejska - Biuro Rady Miejskiej 91-3275647
15 Zamówienia Publiczne 91-3275665
16 Kontrola Wewnętrzna / Inspektor Ochrony Danych Osobowych 91-3275659
17 Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Kierownik Referatu 91-3275652
17 Drogownictwo 91-3275646
18 Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Kierownik Referatu 91-3275632
18 Sprzedaż Nieruchomości, Gospodarka Mieszkaniowa 91-3275666
19 Zarządzanie Kryzysowe (wejście od tyłu budynku) 91-3275637
20 Straż Miejska Komendant Straży Miejskiej (wejście od tyłu budynku) 91-3275640
ul. Książąt Pom. 8 Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą (w budynku naprzeciw Urzędu, I piętro) Kierownik Referatu 91-3275654 91-3280441