wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

 

Lp.

Data/Termin

Działania

Podmiot odpowiedzialny /

Wykonawca

1

Wrzesień - grudzień

2019 r.

Kampania informacyjno – promocyjna

Burmistrz Międzyzdrojów

Rzecznik Prasowy

2

30.09.2019 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu zgłaszania projektów   do budżetu obywatelskiego gminy Międzyzdroje na 2020 r. przez mieszkańców, ogłoszenie harmonogramu i procedury tworzenia budżetu obywatelskiego.

Burmistrz Międzyzdrojów,

Rzecznik Prasowy

Referat Promocji i Obsługi Klienta

Informatyk

3

01.10.2019 r.

do

21.10.2019 r.

Termin składania zgłoszeń projektów do Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego Gminy Międzyzdroje na 2020 r. przez mieszkańców.

Prowadzenie działań doradczych i zapewnienie wsparcia dla mieszkańców gminy, w związku z przygotowaniem wniosków do Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego – w każdą środę w godz. 14.00 do 17.00.

 

Biuro Obsługi Interesanta (podawcze) Urząd Miejski pok. Nr 9

Referat Promocji i Obsługi Klienta          

Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego

4

do

15.10.2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o formach głosowania i punktach do głosowania pisemnego mieszkańców.

Referat Promocji i Obsługi Klienta.

Rzecznik Prasowy

5

22.10.2019 r.

do

28.10.2019 r.

Weryfikacja wstępna i formalna zgłoszonych projektów. Dokonanie analizy techniczno-finansowej i oceny możliwości realizacji złożonych projektów przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego z pomocą merytoryczną odpowiednich komórek i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszonego projektu konsultacje z ich autorem.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

6

29.10.2019 r.

do

30.10.2019 r.

Zatwierdzenie wyników analiz i ocen przez Burmistrza Międzyzdrojów.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców gminy Międzyzdroje wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie listy projektów na stronie internetowej gminy Międzyzdroje www.miedzyzdroje.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Międzyzdrojów, Rzecznik Prasowy

Informatyk

7

31.10.2019 r.

do

11.11.2019 r.

Prezentacja propozycji projektów do realizacji      w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. na stronie internetowej www.miedzyzdroje.pl

Rzecznik Prasowy,

Referat Promocji i Obsługi Klienta, Informatyk, Wnioskodawcy

8

12.11.2019 r.

do

22.11.2019 r.

Głosowanie mieszkańców w formie pisemnej.

Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje

9

25.11.2019 r.

do

27.11.2019 r.

Weryfikacja wyników głosowania i ustalenie listy projektów, które uzyskały najwyższą ilość głosów.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego

10

do

05.12.2019 r.

Przyjęcie i ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Przekazanie zadań do komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Burmistrz Międzyzdrojów

Rzecznik Prasowy

Informatyk

Referat Promocji i Obsługi Klienta

11

od stycznia 2020 r.

Realizacja projektów wybranych w głosowaniu publicznym przez mieszkańców Gminy Międzyzdroje.

Komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne gminy.