wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

Rzecznik prasowy Gminy Międzyzdroje
Sekretarz Miasta
Henryk Nogala

tel. 91 32 75 645
e-mail: um_sekretarz@miedzyzdroje.pl

Redaktor naczelny Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

tel. 91 32 75 654
e-mail: anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl

Wydawca nformatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
ul. Książat Pomorskich 5 
72-500 Międzyzdroje