wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZ. 15.30 DO 16.30 W URZĘDZIE MIEJSKIM,   ul. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5 – POKÓJ NR 14

 W celu usprawnienia  dyżurów,  uprzejmie proszę o wcześniejsze umawianie się na spotkania z radnymi  za pośrednictwem biura RM, kontakt   tel. 91 3275647,  e-mail rada_miejska@miedzyzdroje.pl
 

Lp.

Imię i nazwisko

9.01

16.01

23.01

30.01

1.

Dorota

KLUCHA

X

 

 

 

 

2.

Jarosław

MAZUR

 

X

 

 

3.

Krystian

MAZUR

 

 

X

 

4.

Katarzyna

NATKAŃSKA

 

 

 

X

1. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ – Jan WĘGLORZ

przyjmuje w czwartki od godz. 14.00 - 16.00, pok. nr 14 Urząd Miejski    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail jan weglorz@miedzyzdroje.pl

2. WICEPRZEWODNICZĄCY RM – Józef Bogusław SUTYŁA

przyjmuje we wtorki od 14.00 - 15.30, pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

3. WICEPRZEWODNICZĄCY RM – Mariusz SAMOŁYK  

sprawuje swoje  dyżuruje w Wiklinie w  Wapnicy, w każdą środę od 17.30 - 18.30
e-mail mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl

Sołtysi zapraszają mieszkańców sołectw: 

  1. Pan Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 603620073;
  2. Pani Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078; mail soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
  3. Pan Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079