Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020 (LSR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji wpisujących się w cele oraz przedsięwzięcia LSR wymienione w ogłoszeniu, których zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RiM) w działaniu: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.lgr-zalew.pl/news/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-ii-2021/