Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Kurs dla liderów organizacji pozarządowych

NEWSLETTER NR 5/2022

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
KURS DLA LIDERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zapraszamy członków zarządu i liderów organizacji pozarządowych do udziału w kursie szkoleniowym. Działanie będzie realizowane w ramach projektu pt. „Trampolina do sukcesu dla organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego”.
Uczestnicy wezmą udział w cyklu szkoleń wzmacniającym kompetencje zarządcze, w tym m. in.: umiejętności interpersonalne, delegowanie zadań, negocjacje, wyznaczanie celów, finanse organizacji czy efektywne zarządzanie czasem. Dodatkowo omówione zostaną zagadnienia z zakresu animacji społecznej oraz współpracy z władzami lokalnymi.
Udział w projekcie będzie szansą na zdobycie nowych kompetencji oraz poszerzenie wiedzy, co w efekcie pozytywnie wpłynie na skuteczne funkcjonowanie organizacji. Kurs jest bezpłatny.
Szkolenia będą odbywały się w siedzibie LGD „Partnerstwo w rozwoju” - Dworek Woliński, ul. Zamkowa 24, Wolin w okresie od października 2022 r. do lutego 2023 r.
Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/w7vt7
Ilość miejsc jest ograniczona.
W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt, tel. 537 521 475.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO W ROZWOJU”
ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin (Dworek Woliński, I piętro)

tel. 603 614 261, 607 221 889
www.partnerstwowrozwoju.pl, www.facebook.com/LGDWolin
biuro@partnerstwowrozwoju.pl