Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Konkurs na Ekologiczne Podwórko w gminie Międzyzdroje

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza konkurs pn.: „Ekologiczne podwórko w Gminie Międzyzdroje”

Konkurs kierowany jest do mieszkańców Gminy Międzyzdroje i trwa do 28.10.2022 r.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełniony formularz zgłoszeniowy przesłać do dnia 28 października 2022 r.

a) listownie na adres: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1,

72–500 Międzyzdroje z dopiskiem „Konkurs na Ekologiczne Podwórko w gminie Międzyzdroje” (decyduje data stempla pocztowego)

b) osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta, na parterze, w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1,

72–500 Międzyzdroje do 28.10.2022r. do godz.14:00

c) drogą elektroniczną na adres: srodowisko@miedzyzdroje.pl do 28.10.2022r. do godz.14:00

 

Wśród zgłoszonych podwórek komisja dokona ich wizytacji, przeglądu i oceny zagospodarowania podwórek kierując się następującymi kryteriami:

- % powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki

- rodzaj uprawianych roślin, czy są miododajne, czy rosną drzewa tlenowe

- rozwiązania związane z retencją wody

- rodzaj oświetlenia na podwórku (lampy solarne)

- rodzaje wykorzystywanych nawozów

- posiadanie kompostownika

- hotele dla owadów, budki lęgowe, karmniki, poidełka dla ptaków

- rodzaj ogrodzenia posesji (betonowe, metalowe czy żywopłot)

- ogólne wrażenie wizualne podwórka oraz jego dostosowanie do potrzeb ekologii.

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, pod numerem telefonu 91 327 56 69 / 91 327 56 56

Zachęcamy do udziału w konkursie.

 


Publikacja

ZARZĄDZENIE NR 294/SGK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu pn. "Ekologiczne podwórko w Gminie Międzyzdroje"