Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Komunikat

UWAGA SZANOWNI MIESZKAŃCY MIĘDZYZDROJÓW

Międzyzdroje, dnia 02.11.2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowaną na stronie internetowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmianą taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi i wykazaną w niej drastyczną podwyżką cen gazu rzędu powyżej 160%, dotykającą w swej postaci zarówno indywidualne gospodarstwa domowe oraz przede wszystkim sektor działalności gospodarczej — jako gospodarz gminy Międzyzdroje — nie mogę w przypadku tak drastycznych podwyżek nie reagować.

Działając w porozumieniu z innymi włodarzami gmin, do których dostarczany jest gaz przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o podjęliśmy szereg możliwych kroków w obronie zarówno mieszkańców, jak również i przedsiębiorców przed dokonanymi zmianami, które w sposób drastyczny spowodują zubożenie naszych domowych budżetów oraz możliwości rozwoju gospodarczego w naszych małych ojczyznach.

Mając powyższe na względzie przygotowane zostały oficjalne pisma, skierowane do instytucji rządowych, w tym w szczególności do Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowego Funduszu Rozwoju, Ministerstw: Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Pana Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, posłów i senatorów naszego województwa.

Działam w tej mierze w ramach szerokiej, ogólnopolskiej akcji sprzeciwu, koordynowanej przez Pana Tadeusza Czajkę, Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, by jednocząc nasze działania, nasz wspólny głos był lepiej słyszalny.

Szanowni Państwo, o kolejnych podejmowanych działaniach będziemy Państwa informowali za pośrednictwem stron internetowych oraz poprzez media społecznościowe.

Mateusz Bobek - Burmistrz Międzyzdrojów