Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Informacje dla uchodźców z Ukrainy | Інформація для біженців з України

W tłumaczeniu na język ukraiński | українською мовою

 

Wojewoda zachodniopomorski uruchomił dodatkowy numer infolinii o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekraczają polską granicę. Pod całodobowym numerem tel. +48 91 430 30 33 udzielane są informacje o zasadach wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski oraz lokalizacji punktów recepcyjnych.

Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są pod numerem infolinii Urzędu ds. Cudzoziemców: +48 47 721 75 75

 

Zachodniopomorskie

Punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy w tymczasowym zakwaterowaniu

ul. Al. Piastów 40A, Szczecin  

tel. 696 03 11 80

W punkcie:

  • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
  • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
  • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NUMERU PESEL ORAZ REJESTRACJI W URZĘDZIE MIASTA

Od dnia 16 marca 2022 roku Urząd Miejski w Międzyzdrojach rozpocznie nadawanie numeru PESEL i wydawanie zaświadczeń uchodźcom z Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na informację telefoniczną z urzędu o terminie wizyty. Osoby, które stawią się poza kolejnością i bez wezwania telefonicznego zobowiązane będą we własnym zakresie opłacić usługę fotograficzną w kwocie 30 zł od osoby.

Do pobrania: Wniosek o nadanie numeru PESEL

Film instruktażowy: PESEL

 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Gmina będzie miała miesiąc na rozpatrzenie wniosku o finansowe wsparcie za udzielenie schronienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie będzie wypłacane z dołu za liczbę dni, w których zapewniane było zakwaterowanie. 40 zł dziennie za osobę wynosi świadczenie, o które mogą składać wnioski osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Ma to być rekompensata kosztów związanych z zapewnianiem im i noclegu i posiłków, która będzie przyznana za okres nie dłuższy niż 60 dni (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach). Szczegółowe zasady dotyczące udzielania tej pomocy są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 605). Wzór wniosku, który trzeba złożyć, wskazuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 608), do którego załącznikiem jest wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.

Do pobrania: Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Klauzula informacyjna  dla osób składających  wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

               Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

               Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

MIĘDZYZDROJE – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 

Tel. 601 908 867 - Anna Lysiuk 

Koordynator ds. uchodźców 

 

PUNKT SPISOWY UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 9:30 

 

 

 

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU - POMOC MEDYCZNA UCHODŹCÓW Z UKRIANY

Telefon: 800 137 200

Otrzymasz: 
• konsultację medyczną,
• receptę elektroniczną,
• elektroniczne skierowanie do lekarza,
• elektroniczne skierowanie do szpitala,
• skierowanie na test SARS-COV-2.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia;
• w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.


WAŻNE: 
Aby skorzystać z pomocy medycznej, obywatel Ukrainy musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:
• zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP,
• odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, który potwierdza legalny pobyt w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

 

Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej

W związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy, od 25 lutego 2022 roku minister zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym: dowód osobisty, paszport oraz tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca - TZTC).

 

PUNKTY SZCZEPIEŃ

 

PARAMEDIC 24

Międzyzdroje, ul. Niepodległości 10A

Rejestracja telefoniczna - tel. 577 199 848

 

PARTNERMED Kościukiewicz i Gorący Spółka Cywilna

Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 21-23,

Rejestracja telefoniczna - tel. 91 328 0179

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna i obywatelska dla obywateli Ukrainy

Pomoc prawna i obywatelska dla obywateli Ukrainy - facebook

 

Gabinet Figur Woskowych oraz Kino-Eva zapraszają uchodźców na bezpłatne zwiedzanie i seanse.

ul. Bohaterów Warszawy 19

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Szukasz ratunku przed wojną? Chcesz wesprzeć uchodźców? Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz

Informacje dla obywateli Ukrainy

Informacja dla studentów przybywających z Ukrainy

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Komunikat w sprawie możliwości kontynuowania studiów na kierunku lekarskim

Opieka medyczna – lekarz rodzinny

Ruch Graniczny

Ważne numery telefonów dla uchodźców z Ukrainy

Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

Informacje dla obywateli Ukrainy - Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych - ZUS