Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

EKO PUNKT przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy

W naszej szkole zbieramy elektroodpady od 2008 roku. W ramach akcji mieszkańcy całej gminy mogą pozbyć się zalegających w domach zużytych elektrosprzętów.

Dotychczas sprzęty te składowane były na na trawniku przy szkole i odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. Szkoła przez wszystkie te lata oddała około tony zużytych baterii i niemal 100 ton elektroodpadów dzięki czemu pozyskała nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni przyrodniczej. Jak pokazują kolejne edycje zbiórek, wciąż jest zapotrzebowanie na oddawanie elektrosprzętów. Postanowiliśmy więc, we współpracy z Międzyzdrojskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, pozyskać środki na utworzenie przy Szkole EKO PUNKTU– ogrodzonego i bezpiecznego miejsca do zbierania elektroodpadów. Projekt EKO PUNKT otrzymał dofinansowanie programu Społecznik 2019-2021. Założenia projektu zrealizowaliśmy organizując kolejną ZBIÓRKĘ  ELEKTROODPADÓW 16 listopada 2021, podczas której każdy uczestnik mógł otrzymać sadzonkę drzewka lub krzewu.

Elektrootpady można składać  w EKO PUNKTcie przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy przez cały rok.

 

„Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”

 

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy