Międzyzdroje
Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Działamy już rok!!!

Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyzdrojach obchodzi pierwszą rocznicę działalności.

 Za nami rok pełen wrażeń, pozytywnych emocji i wielu interesujących wydarzeń.

Głównym celem działalności ŚDS  jest wsparcie i pomoc w przezwyciężaniu trudności życiowych, pokonywaniu barier integracyjnych oraz doskonaleniu umiejętności niezbędnych  do samodzielnej egzystencji.

Zadaniem placówki jest wsparcie, motywacja i aktywizacja uczestników

poprzez:

- doskonalenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, -organizację terapii zajęciowej, -wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,

- rehabilitację społeczna i zawodowa,

-czynne angażowanie osób w działalność środowiskową poprzez aktywne pełnienie ról społecznych.

W ramach  prowadzonych treningów i warsztatów terapeutycznych  w pierwszym roku działalności  placówki  uczestnicy odwiedzili min. Ogrody tematyczne Hortulus w Dobrzycy k/ Koszalina, najciekawsze atrakcje turystyczno-rekreacyjne Międzyzdrojów.

Często spacerowali i korzystali z uroków Wolińskiego Parku Narodowego, klimatycznej i piaszczystej plaży uprawiając nordic-walking.

Uczestnicy czynnie i chętnie brali udział w organizacji  imprez okolicznościowych  tj.

urodziny, Andrzejki, spotkania świąteczne i integracyjne, wyjścia do kina ,teatru i biblioteki  miejskiej. Pobudzali  wyobraźnię twórczą oraz usprawniali zdolności manualne w ramach prowadzonych przez zdolne i prężnie działające artystki naszego regionu -  warsztaty ceramiczne, dziewiarski i tworzenia biżuterii.

 

Osobom korzystającym z usług ŚDS  placówka zapewnia gorący posiłek, wszechstronną rehabilitację  dostosowaną do indywidualnych  potrzeb i możliwości, obejmującą:

- doskonalenie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia,

- terapię zajęciową,

-terapię psychologiczną,

-cykliczne wizyty lekarza specjalisty z poradni zdrowia psychicznego na terenie placówki.

 

Serdecznie zapraszamy chętne osoby i ich opiekunów do udziału w proponowanych zajęciach  oraz  zapoznania się z informacjami na temat pracy i  funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyzdrojach przy ulicy Kolejowej 33 Tel. kontaktowy 505-963-004

 

Przy okazji rozliczeń podatkowych za 2021 rok, zachęcamy i prosimy  wszystkich Państwa, aby pamiętać o naszym Stowarzyszeniu tym samym zwracamy się z prośbą o przekazanie  1% podatku na Rzecz PSONI koło w Wolinie.

 „Dzielmy się dobrem, a powróci ono do nas zwielokrotnione”.