Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Betlejemskie Światło Pokoju 2021 w Gminie Międzyzdroje

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych.

Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku przez dziewczynkę lub chłopca Światło odbierane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego przekazuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii i Szwecji.

W tym roku akcji towarzyszy hasło „Światło Nadziei”. Zachęcamy, aby w świątecznym czasie zastanowić się, jak można stać się lepszym człowiekiem, który będzie w stanie tworzyć lepsze jutro, bez nienawiści, kłótni i gniewu. 

W kościołach oraz kaplicach Gminy Międzyzdroje przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju rozpocznie się dnia 19 grudnia 2021r. na Mszach Św. o różnych wyznaczonych godzinach, gdzie mieszkańcy będą mogli zabrać Płomień do swoich domów. Zachęcamy do wzięcia własnych lampionów. Niechaj ten Ogień dotrze do Waszych rodzin, sąsiadów, znajomych, osób starszych, chorych i samotnych.

Czuwaj!
Zuchy i harcerze X Szczepu „Gniazdo” ZHP
w Międzyzdrojach