wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

11 sty 2017

 

ZAWIADOMIENIE


W dniu 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00  w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach (sala konferencyjna), ul Książąt Pomorskich 5,  odbędzie się  wspólne  posiedzenie stałych komisji  Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach.


    Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie połączonego  posiedzenia komisji  i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Uwagi i poprawki radnych do protokołu z poprzedniego posiedzenia w  dniu 13.12.2016 r.
4. Nowe Centrum – prezentacja inwestora i wykonawcy w sprawie propozycji zmian w zagospodarowaniu terenu.
5. Miejska Biblioteka Publiczna – stanowisko Dyrektora MBP w sprawie nowego obiektu biblioteki.
6. Stanowisko  Rady Miejskiej w sprawie wniosku Spółki D.W.A  o wyrażenia zgody  na przelanie praw i obowiązków,  wynikających z zawartej umowy dzierżawy na teren położony przy Promenadzie Gwiazd .
7. Stanowisko Rady Miejskiej  w odniesieniu do koncepcji lokalizacji Terminala Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu.
8. Projekt uchwały obywatelskiej w sprawie ustanowienia  patrona  miasta Międzyzdroje – rozpatrzenie wniosku mieszkańców Międzyzdrojów.
9. Wnioski komisji i radnych.
10. Wnioski i skargi mieszkańców.
11. Zakończenie  posiedzenie

 

                                                                                                                    Przewodniczący  Rady

                                                                                                                             Jan Magda