wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

08 gru 2016

Uprzejmie informujemy, że składanie wniosków w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest wolne od opłat.

Pisma, które Państwo dostajecie pocztą z dołączonym formularzem przelewu pochodzą od prywatnych firm i dotyczą wpisów do ich rejestrów.

Marzena Paluch
Inspektor ds. działalności gospodarczej