wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

01 wrz 2015

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2015r.
 

Zgodnie z  § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki ( worki ) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów ( wg harmonogramu odbioru ). Pojemniki ( worki ) muszą być udostępnione ( wystawione ) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika ( worka ) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki ( worki ) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,
2) wystawione pojemniki ( worki ) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.
 

Odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane )

 

Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.

Wtorek

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem.

Czwartek

Biała Góra, Grodno I-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica

Piątek

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki ogrodowe, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

 

Odpady komunalne  segregowane
Frakcja sucha

( papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe )

Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki ogrodowe, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.

Czwartek

Biała Góra, GrodnoI-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji:

W okresie od 01.09.2015r. – 30.09.2015r.

1 x w tygodniu

Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Wtorek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki ogrodowe, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.

Środa 

   Biała Góra, Grodno I-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie,

   Wicko,  Lubin, Wapnica.

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem.

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

w okresie od 01.10.2015r. do 31.12.2015r.

2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca

 ( w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone )

MIASTO I GMINA

- 13.10.2015r.     27.10.2015r.

- 10.11.2015r.     24.11.2015r.

- 08.12.2015r.      22.12.2015r.

SZKŁO

II piątek miesiąca

 ( odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach )

 

MIASTO I GMINA

 - 11.09.2015r.

-  09.10.2015r.

- 13.11.2015r.

- 11.12.2015r.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 4 razy w roku, bezpośrednio z posesji odbierane są: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe. Trzecia i czwarta zbiórka tych odpadów w br. odbędzie się w miesiącach wrzesień i grudzień wg poniższego:

 

Część Zachodnia miasta

16.09.2015r. ( środa )

16.12.2015r. ( środa )

Część Wschodnia miasta

17.09.2015r. ( czwartek )

17.12.2015r. ( czwartek )

Gmina

18.09.2015r. ( piątek )

18.12.2015r. ( piątek )

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Działki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Punkty Handlowe – Promenada, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodniczki, Zdrojowa.

 Biała Góra, Bukowa,     Dąbrowskiej, Gintera, Góra  Filaretów, Grodno,  Kolejowa, Konopnickiej,  Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater,

Przy Wodociągach,  Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa

 Lubin, Nadleśnictwo,

 Wapnica, Wicko,

 Wolińska 1, Zalesie.

 

         Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.

 

         W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 –tej do 18 –tej, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych :

        - szkło,

        - frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe),

   - przeterminowane leki i chemikalia,

   - zużyte baterie i akumulatory,

   - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

   - meble i inne odpady wielkogabarytowe,

   - zużyte opony,

   - odpady budowlane i rozbiórkowe ( 500 kg rocznie na pojedynczą nieruchomość).

W PSZOK-u przyjmowane są również pochodzące z gospodarstw domowych odpady problemowe i niebezpieczne ( np. lampy fluoroscencyjne, pozostałości farb, rozpuszczalników, kwasów, tłuszcze, zużyte oleje ).

Uwagi i reklamacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (kontakt)

Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące świadczonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. usługi odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, proszę zgłaszać pracownikom Urzędu Miejskiego  –  Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  –  tel.  91 32 75 657, email: um_wiolettasosinska@miedzyzdroje.pl.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim, w związku z przypadającymi dniami wolnymi w roku 2015, podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:

  • 11.11.2015r. ( Święto Niepodległości  )        - 12.11.2015r.             
  • 25.12.2015r. ( Boże Narodzenie  )                 - 24.12.2015r.