wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

29 cze 2015

Z dniem 01 lipca br. nastąpi zmiana harmonogramu i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, która będzie obowiązywać w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2015r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje
w okresie od 01.07.2015r. do 31.08.2015r.

Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki ( worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów ( wg harmonogramu odbioru). Pojemniki  ( worki) muszą być udostępnione ( wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika ( worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

  1. wystawione pojemniki ( worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,
  2. wystawione pojemniki ( worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

TERENY MIEJSKIE

  • Odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane)
  • Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha) (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
  • Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone

 

Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

czwartek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kościuszki, Krasickiego, Ludowa, Pomorska, Promenada Gwiazd, Światowida, Książąt Pomorskich, Traugutta, 1000-lecia P.P., Campingowa, Działki ogrodowe, Turystyczna.

Wtorek

piątek

 Bohaterów Warszawy, Komunalna, Kopernika, Rybacka, Krótka, Morska, Zdrojowa , Plac Neptuna, Myśliwska, Nowomyśliwska, Bałtycka, Wolińska 1, Bukowa, Gintera, Kolejowa, Przy Wodociągach, Stroma, Wiejska, Leśna, Lipowa, Konopnickiej, Piaskowa, Piastowska, E. Plater, Norwida .

Środa

sobota

Niepodległości, Skłodowskiej,  Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Słowiańska, Ustronie Leśne, Za Torem, Cmentarna, Góra Filaretów, Mieszka I, Mickiewicza, Zwycięstwa.

Poniedziałek

Piątek

Punkty handlowe- Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.

 

SZKŁO
( odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)

2 razy w miesiącu ( pierwszy i trzeci piątek miesiąca) 03.07.2015r., 17.07.2015r., 07.08.2015r., 21.08.2015r.

 

 

TERENY WIEJSKIE


Odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane)

środa

Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica.

 

  • Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha)  (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
  • Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)

 

Poniedziałek

Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica.

 

SZKŁO

 (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)

1 raz w miesiącu ( trzeci piątek miesiąca) 17.07.2015r., 21.08.2015r.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), przy ul. Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 –tej do 18 – tej, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych :
- szkło,
- frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe),   
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony
- odpady budowlane i rozbiórkowe ( do 500 kg rocznie na pojedynczą nieruchomość).

W PSZOK-u przyjmowane  są również pochodzące z gospodarstw domowych odpady problemowe i niebezpieczne ( np. lampy fluoroscencyjne, pozostałości farb, rozpuszczalników, kwasów, tłuszcze, zużyte oleje).

Uwagi i reklamacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (kontakt)

Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące świadczonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. usługi odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, proszę zgłaszać pracownikom  Urzędu  Miejskiego   -   Referatu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki  Komunalnej   – tel. 91 32 75 657, e-mail: um_wiolettasosinska@miedzyzdroje.pl.