wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

31 gru 2014

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki ( worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów ( wg harmonogramu odbioru).

Pojemniki ( worki) muszą być udostępnione ( wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika ( worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki ( worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,
2) wystawione pojemniki ( worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane)

Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)- Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.

Wtorek

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Wiejska, Ustronie Leśne, Za Torem, Cmentarna.

Czwartek

Biała Góra, Grodno , Nadleśnictwo,  Wolińska 1, Zalesie, Wicko,  Lubin, Wapnica

Piątek

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki ogrodowe, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

 

Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha)  ( papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

Czwartek

Biała Góra, Grodno, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica.

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Wiejska, Ustronie Leśne, Za Torem, Cmentarna.


SZKŁO
( odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)

Miasto i Gmina: 1 x w miesiącu, piątki : 09.01.15r., 13.02.15r., 13.03.15r., 10.04.15r., 08.05.15r., 12.06.15r.
 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
( w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)
w okresie od 01.01.2015r. do 30.04.2015r.:
Miasto i Gmina: 2 x w miesiącu, II i IV wtorek miesiąca: 13.01.15r., 10.02.15r., 10.03.15r., 14.04.15r.
w okresie od 01.05.2015r. do 30.06.2015r. :
1 x w tygodniu  :

Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

 Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki

Wtorek

 Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Plaża - Promenada Gwiazd

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem.

Czwartek

Biała Góra, Grodno, Lubin, Nadleśnictwo, Wapnica, Wicko, Wolińska 1, Zalesie

Piątek

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa, Plaża – Bohaterów Warszawy


Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
( w tym meble, AGD, RTV)


Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu Miejskiego-Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.                      
Część zachodnia miasta,  18.03.15r., 18.06.15r.: Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów
Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Działki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza,   
Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Plażowa, Polna,
Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia PP, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Zdrojowa.
Część wschodnia miasta, 19.03.15r., 19.06.15r.: Biała Góra, Grodno, Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska,
 Za Torem, Zwycięstwa.
Gmina,  20.03.15r., 20.06.15r.: Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko,  Wapnica, Lubin
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim, w związku z przypadającymi dniami wolnymi w roku 2015, podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:
 01.01.2015r. →   02.01.2015r.              06.04.2015r. →  07.04.2015r.
 06.01.2015r. →   07.01.2015r.              01.05.2015r.  → 30.04.2015r.
 04.06.2015r. →  05.06.2015r.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych ( PSZOK-u ), przy  ul.Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, od poniedziałku do piątku , w godzinach  od 10-ej do 18-ej,   w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych :
-  szkło,
- frakcja sucha ( papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe ),
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
-  zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe ( do 500kg rocznie na pojedynczą nieruchomość ).

W PSZOK-u przyjmowane są również pochodzące z gospodarstw domowych  odpady problemowe i niebezpieczne ( np. lampy fluoroscencyjne, pozostałości farb, rozpuszczalników, kwasów,  tusze, zużyte oleje ).


Uwagi i reklamacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  ( kontakt )
Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące świadczonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z  o.o. usługi odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, proszę zgłaszać pracownikom Urzędu Miejskiego - Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - tel. 91 32 75 657,   e-mail: um_wiolettasosinska@miedzyzdroje.pl.