wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

31 lip 2020

Na mocy § 10 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r.  w sprawie systemów wykrywania  skażeń  i  powiadamiania  o ich wystąpieniu  oraz  właściwości  organów w tych  sprawach ( Dz.U. z 2013, poz. 96 ).  Podaje  się  do  wiadomości mieszkańcom miasta i gminy,  że w dniu  01  sierpnia  2020r.  o  godzinie  17:00  zostanie  przeprowadzony  trening  uruchamiania  i  pracy  syren  alarmowych zainstalowanych na terenie miasta i gminy w okresie trzech minut. Data treningu wyznaczona na 1 sierpnia, to 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W ten sposób jak co roku, pragniemy uczcić pamięć bohaterskich Powstańców Warszawskich z 1944 roku.                                                                         

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW