wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

28 lip 2020

Wczoraj 27 lipca 2020 r. ok. godz. 14.00  w bardzo miłej atmosferze, w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, została podpisana przez przedstawicielki Gminy Międzyzdroje umowa grantowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2020”.

Grant trafi do sołectwa Wapnica na realizację projektu pn. „Rzeźba ciała”,  remont i zakup sprzętu do całorocznej siłowni znajdującej się w budynku „Wiklina” w Wapnicy.

Gminę reprezentowały: Wiceburmistrz Beata Kiryluk wraz z up. Skarbnik Gminy Katarzyną Karwan i Sołtys Wapnicy Katarzyną Auguścik. Pani Sołtys w krótkim wystąpieniu zaprezentowała cel projektu z uzasadnieniem potrzeby rozwoju kultury fizycznej i zapotrzebowania przez mieszkańców sołectw Gminy Międzyzdroje na tego rodzaju aktywność fizyczną.

Środki finansowe, wskazane w umowie muszą być wykorzystane przez Gminę na warunkach określonych niniejszą umową, wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji w/w projektu w terminie do dnia 31 października 2020 r. Gratulujemy sołectwu Wapnica i czekamy na nową inwestycję.

W trakcie spotkania można było, pogratulować innym Laureatom konkursu „Ganty sołeckie 2020”, reprezentantom Gmin/sołectw z powiatu kamieńskiego i zapoznać się z ich programami. Były wspólne zdjęcia i rozmowy w kuluarach. Takie spotkania to dobry moment na wymianę doświadczeń, pomysłów. Teraz każde sołectwo z zapałem musi zabrać się do realizacji własnego projektu. Serdecznie gratulujemy i czekamy na efekty.

Grażyna Och
Inspektor ds. Społecznych i projektów zewnętrznych