wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

13 lip 2020

 

 

ob1

ob2

ob3

ob4

ob5

gmina łącznie

frekwencja za

całą gminę

 

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania

1240

1507

2281

2203

961

8192

74,62%

 

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie)

857

1114

1776

1674

692

6113

 

 

Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

204

470

957

629

99

2359

 

Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze

8

6

5

6

3

28

 

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym

8

6

5

6

3

28

 

Liczba kart wyjętych z urny

865

1119

1781

1680

696

6141

 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym

8

6

5

6

3

28

 

Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone)

0

0

0

0

0

0

 

Liczba kart ważnych

865

1119

1780

1680

696

6140

 

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

7

12

6

6

3

34

 

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)

858

1107

1774

1674

693

6106

 

DUDA Andrzej Sebastian

321

486

643

564

208

2222

36,4%

 

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

537

621

1131

1110

485

3884

63,6%

 

 

frekwencja za

całą gminę

frekwencja ob1

frekwencja ob2

frekwencja ob3

frekwencja ob4

frekwencja ob5

74,62%

69,11%

73,92%

77,86%

75,99%

72,01%