wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

08 cze 2020

https://miedzyzdroje.tv/wp-content/uploads/2020/02/IMG-20200205-WA0001.jpg

Zwycięski  „Grant sołecki” popłynie do Wapnicy. 10  tysięcy zł na remont i zakup sprzętu do całorocznej siłowni w „Wiklinie” w Wapnicy.

Organizatorem Konkursu „Granty Sołeckie 2020” jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w województwie zachodniopomorskim.

 Zgodnie z regulaminem w konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, które do dnia 13.03.2020 r. zgłosiły projekty do konkursu. W Konkursie wyłonionych zostało 180 Gmin (laureatów konkursu) na 515 zgłoszonych wniosków.

Wartość grantu sołeckiego przekazywanego przez Województwo Zachodniopomorskie wynosi maksymalnie 10.000,00 zł i stanowi pomoc finansową, która zostanie udzielona Gminie na realizację wyłonionego w konkursie  projektu pt.  Rzeźba ciała - Całoroczna siłownia w „Wiklinie.”

„Wiklina” jest ogólnodostępnym obiektem publicznym, dla wszystkich mieszkańców gminy, w szczególności z obszaru poza miejskiego, usytuowanego  we wsi Wapnica w Gminie Międzyzdroje. Jest to świetlica wiejska obejmująca w dostępności kulturalno-społecznej sołectwa Lubin, Wicko i Wapnica.

Pomysł inwestycji w siłownię działającą przez cały rok, dającą możliwość poprawy dostępności do tego rodzaju aktywności fizycznej zrodził się z potrzeby i  inicjatywy młodzieży i dorosłych użytkowników tego rodzaju  ćwiczeń. Swój udział zaznaczył również Radny  Mariusz Samołyk i Sołtys  Katarzyna Auguścik.

Dostępność i możliwość  uprawiania sportu przez cały rok, aktywny tryb życia to poprawa zdrowia fizycznego ale i umysłowego. Wspólne inicjatywy  i działania sprzyjają integracji lokalnej, rozwijaniu swoich hobby i zainteresowań.  Dlatego tak ważna jest każda inwestycja sprzyjająca rozwojowi kultury fizycznej, sportu na obszarach wiejskich z utrudnieniami dostępu do większej, miejskiej infrastruktury. Ale nie mniej ważne są warunki sali i sprzęt na jakim ćwiczymy; bezpieczny i urozmaicony w technikach. Podwyższanie jakości, bezpieczeństwa  i estetyki służy komfortowi psychicznemu i większemu zaangażowaniu użytkowników.

Cała koncepcja wspólnej realizacji remontu Sali do treningów siłowych wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2025. Udział  mieszkańców  w  kulturze  fizycznej  przekłada  się  na  ich  stan  zdrowotny,  kształtuje  nawyki  i pozwala  w  sposób  wartościowy  organizować  wolny  czas.  Podobnie  jak  wydarzenia  kulturalne,  także wydarzenia   sportowe   spełniają   funkcję   promocyjną nie tylko sołectwa ale całej Gminy.

To bardzo dobry przykład wspólnej inicjatywy i działań zakończonych sukcesem.  Burmistrz Mateusz Bobek  jako grantobiorca bardzo gratuluje Sołectwu Wapnica i prosi o więcej wspólnych projektów z własnej perspektywy potrzeb i wspólnych starań. Gratulujemy!

Grażyna Och

Inspektor ds. społecznych i funduszy zewnętrznych