wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

01 cze 2020

   W  czwartek 28 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej, trzecia prowadzona w trybie zdalnym w czasie pandemii. Radni podjęli m.in. szereg uchwał dotyczących spraw finansowych Gminy Międzyzdroje, zajmowali się sprawami tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, ustaleniem diet dla sołtysów, odpłatnościami za pobyt w schronisku dla bezdomnych. Wysłuchali również sprawozdania burmistrza  Mateusza Bobka z jego działalności za ostatni okres i odpowiedzi na licznie zadawane pytania dotyczące funkcjonowania gminy.

 

   Sesję rozpoczął swoim wystąpieniem Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. Mówił o trudnym obecnie czasie egzystencji gminy w okresie panowania  pandemii koronawirusa, która niesie za sobą wiele ograniczeń, zmniejszenie wpływów podatkowych co rzutuje na budżet Międzyzdrojów, o obawach związanych z sezonem i  jakie będzie to rodziło konsekwencje. Burmistrz zaznaczał przy tym, że na tyle na ile to możliwe realizuje zadania odziedziczone po poprzedniej władzy, których nie odrzucił i stara się wyprowadzić na prostą szereg spraw. Prowadzi też nowe zadania, które stały się możliwe, bo pozyskano na nie również środki zewnętrzne. Realizując zadania wspiera się opiniami i decyzjami radnych działając w maksymalnie zrównoważony sposób na rzecz lokalnej społeczności uwzględniając zarówna potrzeby miasta jak i sołectw. Sołectwa są ważną częścią aktywności Burmistrza Bobka.

    W trakcie sesji radni podjęli większością głosów uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy. Chociaż generalnie wielkość planowanych wydatków została zmniejszona o kwotę prawie  250 tys. zł (ze względu na istotne cięcia związane z odwołaniem masowych imprez letnich jak Festiwalu Gwiazd) to wprowadzono nowe, ważne dla mieszkańców zadania, na które udało się pozyskać środki zewnętrzne. W tym m.in. kwotę ponad 215 tyś zł na Klub Seniora +  oraz 40 tyś na wymianę naświetlaczy do oświetlenia płyty głównej boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach. W związku z pilną  koniecznością przeprowadzenia akcji promocyjnej kurortu, w celu przeciwdziałania negatywnych skutków koronawirusa, aby pozyskać turystów i zapewnić wpływy zarówno dla mieszkańców jak do budżetu zabezpieczono dodatkowe środki na kampanię reklamową w mediach (telewizja, radio, prasa, itp) . Efekty pierwszych działań,  choćby reklama w TVN i TVN24 , w opinii radnych i pracujących zawodowo w turystyce przynoszą już świetne efekty. Już wkrótce będzie kontynuowana w TVP i mediach społecznościowych, gdzie jednym z głównych elementem będzie bezpieczeństwo na plaży.

Uchwalono przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałego obrębu Lubinia, co pozwoli zamknąć ostatecznie planowanie i usprawni porządkowanie przestrzeni w tym urokliwym sołectwie oraz częściowo w obrębie Wapnicy. W związku z niepewnym czasem i koniecznością zapewnienia marginesu bezpieczeństwa budżetowego wydłużono okres spłaty obligacji komunalnych. Ustalono miesięczną  stawkę ryczałtową w wysokości 250 zł  dla sołtysów oraz dodatek dla nich w wysokości 100 zł za aktywne uczestnictwo w punktach obrad każdej sesji Rady Miejskiej , które będą dotyczyły spraw sołectwa. W dalszej części czterogodzinnej sesji poświęcono  też czas na pytania i odpowiedzi. Radni zajmowali się sprawami oświaty, sprzedażą nieruchomości, funkcjonowaniem spółek i szeregiem innych  żywotnych problemów kurortu.

Kolegium Redakcyjne