wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

26 maj 2020

Szanowni Państwo!

W związku ze stanem epidemii, wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania wprowadza się następujące zmiany w organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach:

1) przyjmowanie i obsługa interesantów jest prowadzona we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach, w pierwszej kolejności po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty;

2) bezpośrednia obsługa interesantów, bez uprzedniego uzgodnienia terminu wizyty, odbywa się wyłącznie w zakresie dokonywania operacji gotówkowych w kasie Urzędu Miejskiego, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 – 14.00, z zastrzeżeniem, że w godz. 11.00 – 13.00 tylko dla Seniorów (osoby powyżej 60 roku życia);

3) bezpośrednia obsługa interesantów, o której mowa w pkt 1 będzie odbywała się w uruchomionych dwóch punktach obsługi:

a) w pierwszym punkcie, na parterze, wejście do sali konferencyjnej (sali ślubów) będą załatwiane sprawy z zakresu:

- sprawy administracyjne i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - tel. 913275653,

- składania wniosków w zakresie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, czyli dokonywania wpisów, wykreśleń, zawieszeń, wznowień oraz zmian w tych wpisach oraz opłata targowa - tel. 91 3275634,

- rejestracji stanu cywilnego - tel. 91 3275658,

- ewidencji ludności i dowodów osobistych - tel. 913275633,

- ochrony środowiska i gospodarka komunalna - tel. 913275656,

- gospodarki odpadami - tel. 913275657,

- planowania przestrzennego - tel. 913275651,

- podatków i opłat lokalnych - tel. 913275635,

- gospodarki nieruchomościami - tel. 913275632,

- gospodarki mieszkaniowej - tel. 913275666,

- drogownictwa - tel. 913275646,

- zamówień publicznych - tel. 913275652,

- inwestycji - tel. 913275652,

- obsługi biura Rady Miejskiej - tel. 913275647,

c) w drugim punkcie obsługi, przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach będą załatwiane sprawy z zakresu:

- promocji, kultury, turystyki, spraw społecznych - tel. 913275668, 913275654, 913275664,

- oświaty i zdrowia - tel. 913275636.

2. Realizacja spraw w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach jest możliwa również poprzez:

1)  kontakt telefoniczny, e-mail, ePUAP, operatora pocztowego i przez inne środki porozumiewania się na odległość oraz w sposób wskazany w pkt 2;

2) przed głównym wejściem do Urzędu Miejskiego wystawiona jest skrzynka podawcza, do której można wrzucać wszystkie wnioski i podania bez konieczności kontaktu z urzędnikami; dokumenty składane są w tym trybie bez potwierdzenia odbioru.

3. Zdalne formy kontaktu, o których mowa w ust. 2, obejmują:

1) kontakt telefoniczny, w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, w środy w godzinach 7.30 – 16.30, a w piątki w godzinach 7.30 – 14.30, pod numerami telefonów dostępnymi na stronie: http://bip.miedzydroje.pl/strony/menu/96.dhtml;

2) adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl;

3) platforma ePUAP: ePUAP: /ag8136hflj/SkrytkaESP;

4) adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje.

 

 

Międzyzdroje, 25.05.2020 r.                     

                                                                  Burmistrz Międzyzdrojów

                                                                     /-/ Mateusz Bobek