wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

18 maj 2020

ZAWIADOMIENIE


W dniu 20 maja 2020 r. (środa)  o godz. 14.00  w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach (sala konferencyjna), ul. Książąt Pomorskich 5,  odbędzie się  wspólne  posiedzenie stałych komisji  Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, w trybie zdalnym. 


Porządek obrad:
1.    Otwarcie połączonego  posiedzenia komisji  i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski Radnych do porządku posiedzenia.
3.    Uwagi i poprawki Radnych do protokołów z dnia 25.02.2020 r.
4.    Informacje prezesów spółek miejskich :
- MTBS i Spółka  Marina, 
- ZWiK,
- Nowe Centrum,
5.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
6.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego. 
7.    Zakończenie posiedzenia komisji Rady Miejskiej.                            

   Przewodniczący Rady

    Jan Węglorz