wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

14 maj 2020

Obraz może zawierać: niebo, buty i na zewnątrz

Po czterech miesiącach na odcinku 498 metrów bieżących zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej dojazdowej – ul. Bocznej i ulicy Wikingów w Lubinie wraz z sieciami. Zadanie było realizowane z środków własnych i dofinansowania zewnętrznego.
Umowę na dofinansowanie tego zadania  z Wojewodą Zachodniopomorskim Tomaszem Hincem 16 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim podpisał Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.
W przetargu nieograniczonym jako wykonawcę wybrano firmę RSK Wolin Sławomir Zinow. Przebudowę realizowano w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej – ul. Bocznej w Lubinie wraz z sieciami” przy dofinansowaniu otrzymanym z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 665 809,35 zł.  Całkowity koszt wykonania zadnia wyniósł 1   525   290,90 zł.

- O realizacji tego, a nie innego zadania przeważyła chęć kontynuacji zamierzeń przygotowanych od strony formalnej (dokumentacja, pozwolenie na budowę) jeszcze przez naszych poprzedników, których obecny samorząd nie ma w zwyczaju „w czambuł przekreślać”. Znaczący wpływ miał także krótki czas w procesie starań o pozyskanie dofinansowania, a również ograniczone możliwości finansowe gminy. Konkurowały z nim na naszej liście inne projekty drogowe, które są również przygotowane, jak choćby cały południowo-zachodni kwartał z ulicami: Curie-Skłodowskiej, Słowiańską, Piaskową ale ich budżetowe zapotrzebowanie byłoby kilkakrotnie wyższe. Na to nas po prostu nie było stać. Zdania co do kolejności wyboru inwestycji do  realizacji mogą być różne, ale to trzeba było i tak wykonać. Z satysfakcją też muszę przyznać, że jakość prac wykonanych na ul. Bocznej jest na wysokim poziomie i życzyłbym sobie, aby tak można było oceniać kolejne inwestycje w gminie - stwierdził burmistrz Mateusz Bobek

To już zakończona inwestycja i z pewnością mogłoby być więcej powodów do zadowolenia przy realizacji innych zadań w gminie gdyby nie pandemia, spowodowane nią ograniczenia i jej finansowe konsekwencje dla Międzyzdrojów. Z tego powodu jak mówi Jarosław Zaleski - prowadzący inwestycje z ramienia Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach musiano się póki co powstrzymać z realizacją ważnej inwestycji jaką jest żłobek oraz remont nawierzchni ul. Żwirowej. Gmina jest jednak gotowa do tego, że jeśli sytuacja się ustabilizuje te zadania będą natychmiast realizowane.

Kornelia Litra
Inspektor w Referacie Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach