wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

13 maj 2020

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Szczecinie wydała obwieszczenie do publicznego ogłoszenia w dniach od 8 do 25 maja br. Dotyczy wydania decyzji środowiskowej w sprawie pozyskania z ujęcia  i przesyłu w magistrali wodociągowej wody pitnej z Kodrąbka.

Obwieszczenie RDOŚ wydała na wniosek Związku Gmin Wyspy Wolin i Zakładu Wodociągów I Kanalizacji w Świnoujściu, który po wcześniejszym złożeniu uzupełniono w dniu 27 kwietnia br. Wniosek obejmuje wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wodociągowych magistrali przesyłowych z ujęcia wody Kodrąbek do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia” . Realizacja przedsięwzięcia obejmuje m.in. obręb Płocin, Sułomino, Dargobądz, Kodrąbek. Ładzin, Warnowo, Gminę Międzyzdroje ( Woliński Park Narodowy, Wicko i Lasy Państwowe) oraz Świnoujście ( Przytór, Warszów, Ognica).Inwestycja ma być prowadzona w czterech etapach i dotyczy budowy ujęcia wody podziemnej Kodrąbek,magistralnego wodociągowego rurociągu przesyłowego wody surowej do przepompowni  Kodrąbek oraz kolejnych rurociągów przesyłowych, następnych przepompowni, przewodów wodociągowych rozdzielczych i w ostatnim etapie budowę odgałęzienia rurociągu magistralnego wody surowej przez Woliński Park Narodowy do Międzyzdrojów.