wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

04 maj 2020

 

W związku z wprowadzeniem II etapu likwidacji obostrzeń w związku z Covid-19 i zdjęcia części zakazów prowadzenia działalności gospodarczej informujemy, że poza preferowaną - bo najbezpieczniejszą i najszybszą metodą  załatwienia spraw drogą elektroniczną  -  od 4 maja 2020 r.   istnieje możliwość złożenia w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, wniosku CEIDG -1 w formie papierowej.

Pobrany ze strony ceidg.gov.pl i wypełniony wniosek należy złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się na ścianie przy głównym wejściu do budynku Urzędu. Konieczne jest podanie we wniosku numeru telefonu ponieważ urzędnik, po zapoznaniu z wnioskiem będzie umawiał wizytę telefonicznie na konkretny dzień i godzinę w celu ostatecznej weryfikacji wnioskodawcy, jego wniosku i wprowadzenia do CEIDG. Podpisanie wniosku następuje przy jednoczesnym okazaniu dowodu osobistego oraz przy zachowaniu wymaganych środków bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki) w wydzielonym pomieszczeniu w Sali obrad  Rady Miejskiej. Prosimy o korzystanie z bezpośredniego wejścia do tej Sali  i punktualne przybycie, w związku z ograniczoną przepustowością takiego rozwiązania organizacyjnego i w celu uniknięcia niepotrzebnych kolejek.

W przypadku wątpliwości i konieczności uzyskania wyjaśnień prosimy o kontakt z Inspektorem ds. Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach pod numerem telefonu 91 32 75 634. 

Marzena Paluch - inspektor Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach