wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

23 gru 2019

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje

w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

 

Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,

2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

 

Odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane )

tereny miejskie  i wiejskie

Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska. 

Wtorek

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

Czwartek

Biała Góra, Grodno I-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica

Piątek

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.

 

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

 

Odpady komunalne  segregowane – metale i tworzywa sztuczne

tereny miejskie i wiejskie

(metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska. 

Czwartek

Biała Góra, GrodnoI-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica,

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

 

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

i odpady zielone :

tereny miejskie

Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Wtorek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska. 

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

 

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 

i odpady zielone :

tereny wiejskie

2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca

 ( w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone )

                        14.01.2020;        28.01.2020

    11.02.2020;        25.02.2020

    10.03.2020;        24.03.2020

   14.04.2020;        28.04.2020

   12.05.2020;        26.05.2020  

   09.06.2020;        23.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

tereny miejskie

1 x w tygodniu – piątek

 03.01.2020; 10.01.2020;  17.01.2020; 24.01.2020; 31.01.2020       

07.02.2020; 14.02.2020; 21.02.2020; 28.02.2020

06.03.2020; 13.03.2020; 20.03.2020; 27.03.2020

03.04.2020; 10.04.2020; 17.04.2020; 24.04.2020;

01.05.2020; 08.05.2020; 15.05.2020; 22.05.2020; 29.05.2020

05.06.2020; 12.06.2020; 19.06.2020; 26.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

tereny wiejskie

2 x w miesiącu – I i III środa miesiąca

  01.01.2020;       15.01.2020

                         05.02.2020;       19.02.2020

  04.03.2020;       18.03.2020

                         01.04.2020;       15.04.2020 

  06.05.2020;       20.05.2020  

  03.06.2020;       17.06.2020  

 

 

 

 

 

 

 

SZKŁO

tereny miejskie

2 x w miesiącu – II i IV piątek

 (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)

 10.01.2020;      24.01.2020

                         14.02.2020;      28.02.2020

 13.03.2020;      27.03.2020

 10.04.2020;      24.04.2020

 08.05.2020;      22.05.2020  

 12.06.2020;      26.06.2020  

 

 

 

 

 

 

 

SZKŁO

tereny wiejskie

1 x w miesiącu – II  środa

 (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)

 

08.01.2020   

12.02.2020

 11.03.2020   

 08.04.2020    

 13.05.2020    

 10.06.2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

(w tym meble, AGD, RTV)

Wystawiony do odbioru zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny winien być kompletny (bez wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itp.).

Część Zachodnia miasta

18.03.2020 r.

24.06.2020 r.

Część Wschodnia miasta

19.03.2020 r.

25.06.2020 r.

Gmina

20.03.2020 r.

26.06.2020 r.

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Parkowa, Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Zdrojowa.

Biała Góra, Grodno I, II, III, Bukowa, Dąbrowskiej, Działki ogrodowe, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater,

Przy Wodociągach,  Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa

Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin.

 

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z o.o.  przy ul. Szczecińskiej 2  w Kamieniu Pomorskim w związku  z  przypadającymi  dniami  wolnymi  w roku  2020,  podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:

 

 

01.01.2020 r.

Nowy Rok  

02.01.2020 r.

06.01.2020 r.

Trzech Króli

07.01.2020 r.

13.04.2020 r.

Poniedziałek Wielkanocny  

14.04.2020 r.

01.05.2020 r.

Święto Pracy  

02.05.2020 r.  

11.06.2020 r.

Boże Ciało

12.06.2020 r.