wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

24 wrz 2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 26 września 2019 r. (czwartek)  o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach (sala konferencyjna), ul. Książąt Pomorskich 5,  odbędzie się  wspólne  posiedzenie stałych komisji  Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach, wg następującego porządku:


1.    Otwarcie połączonego  posiedzenia komisji  i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.    Uwagi i poprawki radnych do protokołu ze wspólnego posiedzenia z dnia 19.09.2019 r.
4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019.
5.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019.
6.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035.
7.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. przy ul. Geodezyjnej).
8.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. przy ul. Gryfa Pomorskiego).
9.    Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Międzyzdroje do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
10.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Porozumienia partnerskiego w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu w ramach Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska pn ,, Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam”.
11.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
12.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzyzdroje
13.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
14.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
15.    Zakończenie posiedzenia komisji Rady Miejskiej.                            

   Przewodniczący Rady:

 Jan Węglorz