wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

16 wrz 2019

ZAWIADOMIENIE


W dniu 19 września 2019 r. (czwartek)  o godz. 12.00  w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach (sala konferencyjna), ul. Książąt Pomorskich 5,  odbędzie się  wspólne  posiedzenie stałych komisji  Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach, wg następującego porządku:


1.    Otwarcie połączonego  posiedzenia komisji  i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.    Uwagi i poprawki radnych do protokołu ze wspólnego posiedzenia z dnia 27.08.2019 r.
4.    Informacja dot. funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach im. Bolesława Chrobrego.
5.    Koncepcja zagospodarowania budynku przy ul. Kolejowej 33.
6.    Informacja nt. budowy nowego Ratusza w Międzyzdrojach.
7.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
8.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
9.    Zakończenie posiedzenia komisji Rady Miejskiej.                            

 


Przewodniczący Komisji:

Józef Bogusław Sutyła

Krzysztof Szlaski