wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

04 wrz 2019

ZAWIADOMIENIE


W dniu 9 września o godz. 11.30  w biurze Rady Miejskiej, pok. Nr 14, ul. Książąt Pomorskich 5, odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski Radnych do  porządku posiedzenia.
3.    Analiza wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2019 r.
4.    Informacja dot. umów dzierżaw na okres do 3 miesięcy zawartych w latach 2018-2019.
5.    Sprawozdanie z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Międzyzdroje oraz analiza harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
6.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
7.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
8.    Zakończenie posiedzenia.


PODSTAWA PRAWA
W myśl art.25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.


  Przewodniczący Komisji

    Józef Bogusław Sutyła