wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

26 sie 2019

Gmina Międzyzdroje wchodzi w skład Regionu gospodarki odpadami  CZG RXXI.
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje,  zobowiązane są  do przekazywania  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie/ Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu.