wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

23 sty 2019

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach,  odbędzie się 25 stycznia 2019 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania:  Biuro Rady Miejskiej, pok. Nr 14, ul. Książąt Pomorskich 5.

 


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski Radnych do  porządku posiedzenia.
3.    Ustalenie i przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019.
4.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
5.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
6.    Zakończenie posiedzenia .

 

 

PODSTAWA PRAWA
W myśl art.25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, 2500),  niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                        
    Przewodnicząca Komisji
    
          Krystian Mazur