wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

23 lis 2018

W dniu 27 listopada 2018 o godz. 12.00  w biurze Rady Miejskiej, pok. Nr 14, ul. Książąt Pomorskich 5, odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.

 

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski Radnych do  porządku posiedzenia.
3.    Analiza przedłożonego projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035.
4.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
5.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
6.    Zakończenie posiedzenia .

 

PODSTAWA PRAWA
W myśl art.25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),  niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

 

  Przewodniczący Komisji

    Józef Bogusław Sutyła